Xử phạt vi phạm mã số mã vạch

Xử phạt vi phạm mã số mã vạch đối với hàng hóa

Xử phạt vi phạm mã số mã vạch (MSMV) đối với những doanh nghiệp, cá nhân sử dụng MSMV mà mắc các lỗi sau đây:

Xử phạt vi phạm mã số mã vạch
Quy định xử phạt vi phạm mã số mã vạch tại nghị định 119/2017/NĐ-CP

Theo Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01.11.2017 của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Điều 32. Vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch

1. Phạt tiền từ 2.000.000đ – 5.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đăng ký lại với cơ quan thẩm quyền khi có sự thay đổi về: tên gọi, địa chỉ giao dịch trên giấy phép kinh doanh (GPKD) hoặc không thông báo bằng văn bản khi ‘giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch (MSMV) bị mất hoặc bị hỏng’;

b) Không làm thủ tục gia hạn với trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV hết hiệu lực;

c) Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh được quyền sử dụng MSMV khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

d) Không khai báo, cập nhật danh mục các mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền;

đ) Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài lên cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng mã số nước ngoài cho các sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công hoặc bao gói tại Việt Nam;

e) Không khai báo thông tin lên trên cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia; khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu MSMV quốc gia không đúng với thông tin thực tế của các thương phẩm sử dụng mã GTIN hoặc địa điểm sử dụng mã GLN;

g) Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng MSMV đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 6.000.000đ – 10.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng MSMV có đầu mã Quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan thẩm quyền cấp quyền sử dụng mã số mã vạch;

b) Sử dụng MSMV đã bị thu hồi;

c) Bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp.

3. Phạt tiền từ 10.000.000đ – 20.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng MSMV nước ngoài để in trên sản phẩm hàng hóa sản xuất, gia công, bao gói, sang chiết tại Việt Nam mà chưa được sự cho phép của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản;

b) Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với MSMV của cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế.

4. Phạt tiền từ 20.000.000đ – 50.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp hoặc sử dụng nguồn dữ liệu về MSMV không đúng với nguồn dữ liệu MSMV của cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế;

b) Cung cấp thông tin sai lệch về chủ sở hữu hoặc đối tượng sử dụng mã số mã vạch GS1 hợp pháp;

c) Phát triển và cung cấp dịch vụ, giải pháp, ứng dụng dựa trên nền tảng mã số mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền của Việt Nam.

>>> Bạn đang xem bài viết: “Xử phạt vi phạm mã số mã vạch đối với hàng hóa“ Tại chuyên mục Mã Số MÃ Vạch của FOSI

5. Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán sản phẩm hàng hóa vi phạm quy định về mã số mã vạch được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000đ – 1.000.000đ trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị đến 10.000.000đ;

b) Phạt tiền từ 1.000.000đ – 2.000.000đ trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000đ đến 20.000.000đ;

c) Phạt tiền từ 2.000.000đ – 3.000.000đ trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 20.000.000đ – 30.000.000đ;

d) Phạt tiền từ 3.000.000đ – 5.000.000đ trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 30.000.000đ – 50.000.000đ;

đ) Phạt tiền từ 5.000.000đ – 7.000.000đ trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 50.000.000đ – 70.000.000đ;

e) Phạt tiền từ 7.000.000đ – 10.000.000đ trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 70.000.000đ – 100.000.000đ;

g) Phạt tiền từ 10.000.000đ – 15.000.000đ trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị trên 100.000.000đ.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa, và loại bỏ mã số mã vạch vi phạm trên sản phẩm hàng hóa, bao bì, phương tiện kinh doanh, vật phẩm đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định về mã số mã vạch tại khoản 4 Điều này.

Điều 33. Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM MÃ SỐ MÃ VẠCH

1. Phạt tiền từ 10.000.000đ – 20.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền;

b) Sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Để tránh bị xử phạt vi phạm mã số mã vạch hoặc có thắc mắc gì liên quan đến MSMV hãy liên hệ ngay cho FOSI hotline 0909 898 783 (Mr Hải) – (028) 6682 7330 – 0909 228 783 (Ms Ngân) để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ nhé!

FOSI – Đơn vị Dịch vụ làm giấy phép cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm: Kiểm nghiệm, công bố, chứng nhận ATTP, giấy phép kinh doanh, Mã số mã vạch, sở hữu trí tuệ, … Chúng tôi cam kết giải quyết được mọi hồ sơ khó!

Công Ty CP Dịch vụ Thực Phẩm Quốc Tế FOSI