nhung-doanh-nhan-giau-nhat-nganh-thuy-san-viet-nam-2

Bà Trương Lệ Khanh – Chủ tịch Vĩnh Hoàn

Bà Trương Lệ Khanh – Chủ tịch Vĩnh Hoàn