Muốn phản ứng nhanh, hãy ăn cải bó xôi!

Muốn phản ứng nhanh, hãy ăn cải bó xôi!