ĐỀ XUẤT YẾN SÀO ĐẢO THIÊN NHIÊN LÀ SẢN PHẨM QUỐC GIA

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận yến sào đảo thiên nhiên Việt Nam là sản phẩm quốc gia với tên gọi “Yến sào đảo thiên nhiên Việt Nam” nhằm thúc đẩy tuyên truyền quảng bá yến sào đảo thiên nhiên Việt Nam ra thế giới; kêu gọi đầu tư phát triển ngành yến sào Việt Nam vươn lên đứng đầu thế giới.

Cơ sở của việc đề xuất trên xuất phát từ tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến của nước ta rất lớn nhưng chưa tương xứng; việc ứng dụng phát triển khoa học công nghệ trong phát triển quần thể chim yến, khai thác khoa học, chế biến các sản phẩm gia tăng từ yến sào có ý nghĩa quan trọng. Chim yến cho tổ ăn được ở Việt Nam là loài cho tổ chim yến có chất lượng cao hàng đầu thế giới. Trong đó, Khánh Hòa là địa phương có quần thể chim yến đảo thiên nhiên phát triển với số lượng ổn định và lớn nhất nước, do công tác bảo vệ và khai thác có cơ sở khoa học và kỹ thuật công nghệ mới được ứng dụng.